| euskara | castellano | français |
2017
EUSKAL HERRIKO IRAUPEN LUZEKO IBILALDIEN ZIRKUITUA
                                    
| Zirkuitua | ...beste ibilaldi | Shebe Peña | Kontaktua |
| ibiltarien gunea | elkarteen gunea | administratzailearen gunea |
 
GAZTEIZ M.T. XXXVI MENDI IBILALDIA
2017ko Maiatzaren 21ean
GAZTEIZ MENDI TALDEA
ARGIBIDEAK
  
 Ibilaldiaren hasiera : 21/05/2017 07:00    Ibilaldiaren bukaera : 21/05/2017 00:00
 Zenbakiak antolatzaileek banatuko dituzte
Aurrez izena emandakoak (zenbaki gabekoak) : 0   Izena emandakoak (zenbakia dutenak) : 410
LARGA/LUZEA : 179 CORTA/LABURRA : 230 TOTAL : 410
 Gehieneko parte-hartzaile kopurua : 410
REGLAMENTO1 Esta XXXVI Marcha de Fondo se celebrará el día 21 de Mayo de 2017, con salida de Salinas de Añana (560 m.) y llegada al mismo punto.

2 El recorrido Largo será de 47,20 Km, con 2.032 m de desnivel positivo y tendrá el siguiente itinerario:

Salinas de Añana (560 m) Control de salida – Tuesta – Villamaderne – Peña Mocha (932 m) – Guinea (710 m) Control y Avituallamiento– Montemayor (1104 m) Control – Ormijana (620 m) Avituallamiento – Arbigano (600 m) – Paul – Somo (902 m) Control – Lago de Caicedo de Yuso (660 m) Avituallamiento – Salinas de Añana (560 m) Control de llegada

La duración de la Marcha Larga será de 11 horas (tiempo máximo) y de 7 horas (tiempo mínimo). La salida será a las 7:00 horas.
Se deberán pasar todos los controles indicados, dentro de los tiempos mínimo y máximo, establecidos por la organización, siendo descalificado quien no lo haga.

3 El recorrido Corto será de 26,80 Km, con 1.286 m. de desnivel positivo y tendrá el siguiente itinerario:

Salinas de Añana (560 m) Control de salida – Basquiñuelas – Cantoblanco (1006 m) Control – Arbigano (600 m) Avituallamiento y Control – Paul – Somo (902 m) Control – Lago de Caicedo de Yuso (660 m) Avituallamiento – Salinas de Añana (560 m) Control de llegada

La duración de la Marcha Corta será de 7 horas (Tiempo máximo) y de 5 horas (Tiempo mínimo). La salida será a las 8:00 horas.
Se deberán pasar todos los controles indicados, dentro de los tiempos mínimo y máximo establecidos por la organización, siendo descalificado quien no lo haga.

4 La Marcha se realizará individualmente, debiendo cada participante presentar su tarjeta de marcha en cada uno de los controles.

5 Los participantes seguirán en todo momento las instrucciones dadas por la organización, estando obligados/as a retirarse si así lo hacen saber los responsables del cierre o la organización. Los retirados deberán comunicar su abandono en el control más próximo.

6 Todos los participantes que realicen el recorrido completo, dentro de los tiempos mínimo y máximo establecidos, recibirán un recuerdo conmemorativo de la marcha presentando su tarjeta cumplimentada por todos los controles.

7 Los residentes en Vitoria-Gasteiz que deseen participar en esta Marcha de Fondo, pueden inscribirse desde el 18 de Abril hasta el 18 de Mayo, en el CLUB DE MONTAÑA GAZTEIZ C/ Pintorería, 74 Bajo de Lunes a Viernes en horario de 19 a 21,30 horas, siendo la cuota de inscripción de 12 € para los federados y 15 € para los no federados. Los no residentes en Vitoria-Gasteiz pueden obtener información llamando al teléfono del Club, 945- 250354.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la página Web www.zirkuitua.com, debiendo ingresar la cantidad de 12€ o 15€, correspondiente a la cuota de inscripción en la cuenta corriente de Vital Kutxabank – ES41/2095/3140/58/1090076075, mandando el Justificante de pago por Fax ó Email, con los siguientes datos: Nombre y Apellidos del participante; Marcha Larga o Corta; Si pertenece a un Club y nombre; si esta Federado (Nº de DNI).NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES EN LA SALIDA8 Todo lo no previsto en este reglamento será solucionado por el Club de Montaña Gazteiz, organizador de la Prueba, que se exime de cuantas responsabilidades pudieran atribuírsele por cualquier accidente, extravío o falta de preparación de los participantes. O cualquier otra causa imputable a la organización.ARAUDIA
1 Iraupen-ibilaldi hau (XXXVI. IBILALDIA), 2017ko Mahiatzaren 21ean ozpatu egingo da; irteera Gesaltza Añanatik (560 m.) egingo da, eta helmuga leku berdinean gauzatu egingo da.

2 Zirkuito luzeak 47´20 km-ko luzeera eta 2.032 m-ko garaiera (totala) izango du. Zirkuito honek, hurrengo ibilbidea jarraituko du:

Gesaltza Añana (560 m) Irteerako kontrol puntua – Tuesta – Villamaderne – Peña Mocha (932 m) – Guinea (710 m) Kontrol eta hornidura puntua – Montemayor (1104 m) Kontrol puntua – Ormijana (620 m) Hornidura puntua – Arbigano (600 m) – Paul – Somo (902 m) Kontrol puntua – Yusoko Kaizedoko Lakua (660 m) Hornidura puntua – Gesaltza Añana (560 m) Iristeko Kontrol puntua

Ibilaldi luzearen iraupen maximoa 11 ordukoa izango da, eta iraupen minimoa 7 ordukoa. Irteera ordua goizeko 7:00etan izango da.
Partaideak, lehenago aipatu izan diren Kontrol puntu guztietatik igaro beharko dira, eta noski, iraupen maximo eta minimoa errespetatu behar izango dute; arau hauek betetzen ez dituenak, deskalifikatua izango da.

3 Zirkuitu motza, 26´80 km-ko luzeera eta 1.286 m.-ko garaiera (totala) izango du. Zirkuitu honek, hurrengo ibilbidea jarraitu egingo du:

Gesaltza Añana (560 m.) Irteerako Kontrol puntua - Basquiñuelas - Cantoblanco (1006 m.) Kontrol puntua - Arbigano (600 m.) Hornidura puntuak eta Kontrol puntua - Paul - Somo (902 m.) Kontrol puntua - Yusoko Kaizedoko Lakua (660 m.) Hornidura puntua - Gesaltza Añana (560 m.) - Iristeko Kontrol puntua

Ibilaldi motzeko iraupen maximoa 7 ordukoa izango da, eta iraupen minimoa 5 ordukoa. Irteera ordua goizeko 8:00etan izango da. Partaideak, lehenago aipatu izan diren Kontrol puntu guztietatik igaro beharko dira, eta noski, iraupen maximo eta minimoa errespetatu behar izango dute; arau hauek betetzen ez dituenak, deskalifikatua izango da.

4 Ibilaldia indibidualki egingo da, eta partaide bakoitzak bere ibilaldi-txartela aurkeztu behar izango du Kontrol puntu bakoitzean. du.

5 Partaide guztiek, organizazioak emandako argibide guztiak errespetatu beharko dituzte. Arau honek, ibilaldia bertan behera uztea barneratzen du, hots, organizazioak edo ibilaldia ixten duten pertsonek partaide bati ibilaldia bertan behera uzteko agindua ematen badiote, honek ezer ez esan gabe utzi behar izango du. Ibilaldia bertan behera utzi dutenek, haien erabakia Kontrol puntu hurbilenean esan beharko dute.

6 Ibilaldi osoa, denbora maximo eta minimoen arteab bukatzen duten partaideek, ibilaldiaren oroitzapen-txartel bat jasoko dute, beti ere Kontrol puntu guztietatik igaro direla baieztatzen duen txartela entregatuz gero.

7 Vitoria-Gasteizeko hirian bizi diren pertsonak, eta lasterketa honetan parte hartu nahi dutenak, haien izen ematea gauzatu dezakete apirilak 18tik, mahiatzak 18ra arte, GAZTEIZ MENDIKO KLUB-EAN (Margolarien kalea, 74, Beheko solairua; Astelehenetik Ostiralera, eta hurrengo ordutegiaren barruan: arratsaldeko 19etatik 21:30etara). Izen emateko diru-kopurua 12 eurokoa izango da federatuentzat, eta 15 eurokoa federatu gabe daudenentzat. Vitoria-Gasteizen bizi ez diren pertsonek, informazioa jaso dezakete 945 250354 (Klubeko telefono zenbakia) telefonora deituz gero.

Izen emateak, www.zirkuitua.com web orriaren bitartez egin daitezke, beti ere 12 edo 15 euroko diru-kopuruak hurrengo Vital Kutxabank-eko kontu korrontean sartuz ES41/2095/3140/58/1090076075; ordainketa gauzatzean, justifikantea fax edo e-mail bidez bidaliko da hurrengo datuekin batera: partaidearen izen eta abizenak; Ibilaldi luzea edo motza aukeratu duen; Klub-en batean enrolaturik dagoen edo ez (baiezkoa bada, Klub-aren izena); federaturik dagoen (horrela bada, NAN zenbakia emango da, hau baita federatu zenbakia), eta federaturik ez dagoen edozeinek ere NAN zenbakia ere eman egin beharko du.


IRTEERAN EZIN IZANGO DA IZENA EMAN EZ DIRA INSKRIPZIOAK ONARTUKO IBILALDU-EGUNEAN8 Arautegi honetan sartu ez diren gai guztiak, Gazteiz Mendiko Klub-ak konpondu egingo ditu, bera baita zirkuituaren antolatzailea. Gainera, Kluba ez da arduratu egingo partaideen prestaketa eza edo hauen bide galtzearen ondorioz ibilaldiaren garapenean gerta daitezkeen arazo, istripu edo edozein beste eragozpenetaz.


   
GAZTEIZ M.T. XXXVI MENDI IBILALDIA 5.743 BISITA
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA
Errotaburu Pasealekua 1-9º-3ª. 20018 Donostia-San Sebastián     www.emf-fvm.org      email: martxas@emf-fvm.com