| euskara | castellano | français |
2023
EUSKAL HERRIKO IRAUPEN LUZEKO IBILALDIEN ZIRKUITUA
                                    
| Zirkuitua | ...beste ibilaldi | Shebe Peña | Kontaktua |
| ibiltarien gunea | elkarteen gunea | administratzailearena |
 
JENTILEN BIDEETATIK XI MENDI IBILALDIA
2023ko Maiatzaren 7an
ATAUN Kirol Elkartea
ARGIBIDEAK
  
 Ibilaldiaren hasiera : 07/05/2023 06:30    Ibilaldiaren bukaera : 07/05/2023 18:30
 Izena emandakoak (zenbakia dutenak) : 357
LUZEA : 133 TARTEKOA : 203 MOTZA : 21 TOTAL : 357
 Gehieneko parte-hartzaile kopurua : EZ DAGO GEHIENEKO KOPURURIK PARTE-HARTZAILEENTZAT
ATAUNGO
Jentilen bideetatik
IRAUPEN LUZEKO
XI. MENDI-IBILALDIA

Eguna: 2023ko maiatzaren 7a, igandea

Irteera lekua: Ataun San Martingo Auzoeta kiroldegia

Irteera: IBILALDI LUZEA- goizeko 06,30ean
TARTEKO IBILALDIA- goizeko 08:00etan
IBILALDI MOTZA- goizeko 09:00etan

Distantzia: IBILALDI LUZEA- 48 km
TARTEKO IBILALDIA- 21 km
IBILALDI MOTZA- 8 kmANTOLATZAILEA:ATAUNGO KIROL ELKARTEA
BABESLEA: ATAUNGO UDALA


ATAUNGO MENDI-IBILALDIAK

ARAUDIA

“Mendi-ibilaldi honek, naturaz dastatuz oinezkotasuna bultzatu nahi du, korrika eta apustu-kutsua baztertuz”

1.- Hiru mendi-ibilaldiak maiatzaren 7an, igandea, Ataun San Martingo Auzoeta kiroldegitik irtengo dira. Ibilaldi luzekoa, (9-11 ordukoa) goizeko 06:30ean abiatuko da; tarteko ibilaldikoa (4,5-5 ordukoa), 08:00etan eta ibilaldi motzekoa (2 ordukoa), 09:00etan.

2.- Ibilaldi luze eta tartekoek 10 € ordainduko dute. Ibilaldi motzekoek ez dute ezer ordainduko. Antolatzaileei lana erraztu asmoz, izen-ematea, maiatzaren 1a baino lehen egitea komeni da, baina proba egunean ere egin daiteke.

Izena emateko: www.zirkuitua.com
Posta elektronikoa- ataunke.mendia@gmail.com
Informazio gehiago- www. zirkuitua.com
KUTXABANK- kontu korrontea-ES94 2095 5026 8510 7256 3439

3.- Derrigorrez parte-hartzaileek kontroletatik antolatzaileek jarritako ordutegi barruan pasatu beharko dute. Jarritako ordutegi aurretik edo atzetik pasatzen direnak ez dira kontuan hartuko. Kontroletan janaria eta edaria izango da nahi duenarentzat.

4.- Ibilbidearen nondik norakoa garbi adierazita egongo da.

5.- Mendia garbi uzteko, kontrolguneetako zakarrontziez baliatu.

6.- Bidean zehar mediku-zerbitzua izango da, baina antolatzaileek gerta daitezkeen ezbeharren ardurarik ez dute beregain hartuko.

7.- Amaieran ez da inongo sailkapenik izango eta partaide guztiei opari bana emango zaie. Dutxak ere izango dira.

8.- Arautegiaz kanpoko beste edozein gorabeheraz antolatzaileek erabakiko dute.
IBILALDI LUZEA
IRTEERA. AUZOETA kiroldegia- Astigarraga- Iturralde- Ubarrieta- Lizardi- Altzanipe- Zelaieta- Intxaurrondo- Kurtuitz- Kalakasene- Otelarre- Belardiaundi- Urdangarin- Gartzagu- Aldarreta- Txintxaleku- Irumugata (Esparru)- Andrelorriaga- Arantzazumendi- Atxurbide/Urrezuloko armurea- Lizarragabea - Ormaolatza- Aietsu- Praalata- Izozko gaina- ARETZA- Saratsamendiko mikeletetxea- Igartza- Intsusburu- Berrenoako galtzada- Beritzeta- Irumugata- Txaradigorri- Askoako lepoa- LIZARRUSTI- Allekoko lepoa- Iraio- Iruerrekata- Baiarrate- Lareoko urtegia- Sarastarri- Elorreta- Muñoaundi- Agauzko harratea- Aldatsoko iturria- Martinsaroeko lepoa- INTSUSTIko iturria- Atxuripe- Kobaegi baserria- Errekarteko iturria- Lasarteko lepoa- Beingo zelaia- Amundarain baserria- Saletxeberriko ekarra- Arrizabalaga- Mendiola- Hilerria- Arzubi- Iztator- Joxemiel Barandiaran eskola- AUZOETA kiroldegia. HELMUGA

TARTEKO IBILALDIA

IRTEERA. AUZOETA kiroldegia- Astigarraga - Txataiñeneko zubia - Herribidea - Olaluzeaga- Zubiondo- Urezandi – Peruenezarrre –Sara - Gomensoro – Goikoetxea – Hilerria-Larruntza-Hirubide-Barandiaran museoa-Perueneberri - Barandiaran Museoa – Hirubide - San Gregorioko portugaina – Gaztinarre - Arteta – Mendiurkullu - Larburu - Urkullaga- Iguñeta - Aizkerdiko saroia - Muñoaundi (Agautz)- Agauzko harratea - Aldatsoko iturria - Aldasbarrena- INTSUSTIko iturria - Atxuripe - Kobaegi baserria - Errekarteko iturria - Lasarteko lepoa - Beingo zelaia - Amundarain baserria - Saletxeberriko ekarra – Arrizabalaga - Mendiola- Hilerria – Arzubi – Iztator - Joxemiel Barandiaran eskola- AUZOETA kiroldegia. HELMUGA

IBILALDI MOTZA
IRTEERA.AUZOETA kiroldegia-Astigarraga-Txataiñeneko zubia-Herribidea-Olaluzeaga-Zubiondo-Urezandi-Peruenezar-Sara-Goikoetxea-Hilerria-Larruntza-Hirubide-Barandiaran museoa-Perueneberri-Zelabear-Bikario etxea-Portugaina-Gaztiñarre-Lopetxe-Ermentari-Kotxera-Herribidea- Txataiñeneko zubia-Astigarraga-AUZOETA kiroldegia.HELMUGA
ATAUN


“POR EL CAMINO DE LOS JENTILES”

XI. RECORRIDO DE MONTAÑA DE LARGA DURACIÓN

DÍA: 7 de mayo de 2023

Lugar de salida: Polideportivo Auzoeta (Barrio San Martin)

Salida: LARGO RECORRIDO- 06:30
RECORRIDO INTERMEDIO- 08:00
RECORRIDO CORTO- 09:00

Distancia: LARGO RECORRIDO- 48 km
RECORRIDO INTERMEDIO- 21 km
RECORRIDO CORTO- 8 km


ORGANIZA: ATAUNGO KIROL ELKARTEA
PATROCINA: ATAUNGO UDALA
NORMATIVA

“Esta marcha de montaña tiene como objetivo el disfrute con la naturaleza por parte de los participantes. Por lo cual se quiere evitar toda intención de competición”.

1.- Las tres marchas de montaña saldrán del Polideportivo Auzoeta el día 7 de mayo, domingo. El recorrido largo (9-11 horas) saldrá a las 06:30 de la mañana; el intermedio (5,5-5 horas) a las 08:00 y el corto (2 horas) a las 09:00 horas.

2.- Los participantes del largo recorrido y del recorrido intermedio tendrán que abonar la inscripción 10 €. Por otra parte, no hay que pagar nada por la participación en el recorrido corto. Para facilitar el trabajo de los organizadores es conveniente realizar la inscripción antes de 1 de mayo. También se podrá realizar una hora antes de la salida.

Información e inscripción: www.zirkuitua.com
Correo electrónico: ataunke.mendia@gmail.com
KUTXA- cuenta corriente- ES94 2095 5026 8510 7256 3439

3.-Los participantes deberán pasar por los puntos de control dentro del horario estipulado por la organización. En dichos puntos habrá comida y bebida para los participantes en el evento.

4.- A la hora de la salida se especificarán claramente los pormenores del recorrido.

5.- A fin de dejar el monte limpio, se ruega a todos los participantes el uso de los materiales puestos por la organización.

6.- A lo largo del camino, habrá servicio médico. Sin embargo, los organizadores no se responsabilizan de los incidentes que puedan ocurrir durante la marcha.

7.- Al finalizar, no habrá ningún tipo de clasificación y todos los participantes recibirán un recordatorio. Además, habrá duchas a disposición de los participantes.

8.- Los organizadores decidirán sobre cualquier otro tema que no esté presente en la normativa.

LARGO RECORRIDO
SALIDA. Polideportivo AUZOETA- Astigarraga- Iturralde- Ubarrieta- Lizardi- Altzanipe- Zelaieta- Intxaurrondo- Kurtuitz- Kalakasene- Otelarre- Belardiaundi- Urdangarin- Gartzagu- Aldarreta- Txintxaleku- Irumugata (Esparru)- Andrelorriaga- Arantzazumendi- Atxurbide/Urrezuloko armurea- Lizarragabea - Ormaolatza- Aietsu- Praalata- Izozko gaina- ARETZA- Saratsamendiko mikeletetxea- Igartza- Intsusburu- Berrenoako galtzada- Beritzeta- Irumugata- Txaradigorri- Askoako lepoa- LIZARRUSTI- Allekoko lepoa- Iraio- Iruerrekata- Baiarrate- Lareoko urtegia- Sarastarri- Elorreta- Muñoaundi- Agauzko harratea- Aldatsoko iturria- Martinsaroeko lepoa- INTSUSTIko iturria- Atxuripe- Kobaegi baserria- Errekarteko iturria- Lasarteko lepoa- Beingo zelaia- Amundarain baserria- Saletxeberriko ekarra- Arrizabalaga- Mendiola- Hilerria- Arzubi- Iztator- Joxemiel Barandiaran eskola- Polideportivo AUZOETA LLEGADA

RECORRIDO INTERMEDIO


SALIDA. Polideportivo AUZOETA - Astigarraga - Txataiñeneko zubia - Herribidea - Olaluzeaga- Zubiondo- Urezandi – Peruenezarrre –Sara - Gomensoro – GoikoetxeA – Perueneberri - Barandiaran Museoa – Hirubide - San Gregorioko portugaina – Gaztinarre - Arteta – Mendiurkullu - Larburu - Urkullaga- Iguñeta - Aizkerdiko saroia - Muñoaundi (Agautz)- Agauzko harratea - Aldatsoko iturria - Aldasbarrena- INTSUSTIko iturria - Atxuripe - Kobaegi baserria - Errekarteko iturria - Lasarteko lepoa - Beingo zelaia - Amundarain baserria - Saletxeberriko ekarra – Arrizabalaga - Mendiola- Hilerria – Arzubi – Iztator - Joxemiel Barandiaran eskola- Polideportivo AUZOETA. LLEGADA

RECORRIDO CORTO
SALDA.AUZOETA kiroldegia-Astigarraga-Txataiñeneko zubia-Herribidea-Olaluzeaga-Zubiondo-Urezandi-Peruenezar-Sara-Goikoetxea-Hilerria-Larruntza-Hirubide-Barandiaran Museoa-Perueneberri-Zelabear-Bikario etxea-Portugaina-Gaztiñarre-Lopetxe-Ermentari-Kotxera-Herribidea- Txataiñeneko zubia-Astigarraga-AUZOETA kiroldegia.LLEGADA


LO EGITEKO LEKUAK:

Lizarrusti Parketxea- 943582069- 615781287 (Marron)- 641130759 (Natalia)- Korreo elektronikoa:lurra2@hotmail.com

Aldarreta Landetxea- 943180366-605724500 (Maitere)

Herri Antzokia (irteeratik 500 metrora)- 635722027 (Goiko)


SITIOS PARA PERNOCTAR:

Lizarrusti Parketxea- 943582069- 615781287 (Marron)- 641130759 (Natalia)- correo electrónico:lurra2@hotmail.com

Casa Rural Aldarreta- 943180366-605724500 (Maitere)

Herri Antzokia (500 metros de la salida)- 635722027 (Goiko)

   
JENTILEN BIDEETATIK XI MENDI IBILALDIA 6.322 BISITA
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA
PASEO DE ANOETA, Nº7 - OF. 1. 20014 Donostia-San Sebastián     www.emf.eus      email: martxas@emf-fvm.com
|  Legezko Oharra  |  Pribatutasun Politika  |  Cookien Politica  |  © zirkuitua.com